Google Analytics

Google Analyticsista tietoa päätöksenteon tueksi!

Sivuston ja markkinoinnin kehittämiseen liittyvät päätökset ovat varmemmalla pohjalla silloin kun ne perustuvat arvailun sijasta todelliseen tietoon. Google Analyticsillä saadaa kerättyä tieto www-sivustojen kävijäliikenteestä sekä erilaisten markkinointitoimenpiteiden vaikutuksista ja tuottavuudesta. On hyvä muistaa, että tiedon kerääminen tai automaattiraportointi ei ole itsetarkoitus. Pelkkä numeraalinen tiedon olemassa olo ei useinkaan johda mihinkään toimenpiteeseen - vaan vasta sen pohjalta tuotettu selkeä toimenpidesuositus tai kehitysehdotus.

Tehosta toimintaasi Google Analyticsillä

Google Analyticsin käytöstä saa parhaan hyödyn kun sivustoseurantaa toteutetaan aktiivisesti yhteistyössä alan asiantuntijan kanssa.

Sivustolle tulee asettaa säännöllisesti seurattavia konkreettisia tavoitteita vierailijoiden käyttäytymisestä sivustolla. Lisäksi tulee tietysti mitata markkinointitoimenpiteiden tehokkuutta ja niiden vaikutuksia sivustolle asetettuihin tavoitteisiin nähden.

Jos haluat tietää - etkä arvailla!

Käyttöönotto ja käyttö

Jotta saisit kerättyä hyödyllistä kävijäseurantadataa, on tärkeää implementoida sivuston seurantajärjestelmä oikealla tavalla.

Seurattavien avainmittareiden eli tavoitteiden määrittäminen (Key Performance Indicator, KPI) kuuluu web-analytiikan perusteisiin. Web-analytiikka pitää sisällään paitsi sivuston kävijäseurantaa, myös Internet-markkinoinnin eri osa-alueiden mittaamista ja analysointia.

Tarjoamamme web-analytiikkapalvelu tuottaa hyödyllistä tietoa varsinkin markkinoinnin, viestinnän, tietohallinnon sekä yrityksen johdon henkilöille.

Kiinnostuitko?

Ota yhteyttä