Mainonta

 

Löydettävyys ja mainonta

Löydettävyyteen voidaan vaikuttaa monin tavoin. Hakukoneoptimoinnilla päästää tiettyyn pisteeseen asti, mutta lisäksi on syytä tehdä maksettua mainontaa esim hakusanamainontaa, bannerimainontaa sekä remarketing mainontaa. Googlen välineistön kautta on tarjolla muitakin monipuolisia mainostusmahdollisuuksia, jotka kehittyvät ja laajenevat koko ajan. Facebook , LinkedIn, Instagram sekä muut sosiaalisen median kanavat ovat myös hyviä paikkoja mainonnalle.

 

Lue lisää eri mainonnan muodoista

HAKUSANAMAINONTA  >>   BANNERIMAINONTA  >>   REMARKETING  >>   FACEBOOK  >>

 


  

HAKUKONEOPTIMOINTI

 

Hakukoneoptimoinnin (eng. Search engine optimization, SEO) tarkoituksena on saada yrityksen oma sivusto orgaanisen eli luonnollisen hakutuloslistauksen kärkeen yritykselle tärkeillä hakusanoilla etsittäessä eri hakukoneissa. Suomessa ylivoimaisesti käytetyin hakukone on Google. 

Hakukoneoptimointi parantaa sivuston löydettävyyttä

Hakukonelöydettävyyden parantaminen on jatkuvaa ja pitkäjänteistä työskentelyä.

  

Lue lisää...

HAKUKONEOPTIMOINNISTA  >>

 


 

 ANALYTIIKKA

Kävijäseurannan (web-analytiikan) avulla voidaan viestinnän ja markkinoinnin osalta todentaa miten organisaation kohderyhmät onnistutaan tavoittamaan viestinnän keinoin - oli sitten kyse maksetusta mainonnasta tai jostain muusta viestinnästä. Verkkosivustolla tapahtuvan asiointikäyttäytymisen osalta voidaan analysoida varsin tarkasti miten hyvin sivusto onnistuu vastaamaan sille asetettuihin tavoitteisiin. Kun viestintää ja verkkosivustoa kehitetään eteenpäin, voidaan web-analytiikan avulla saada aina ajan tasalla olevaa tietoa sekä hyvin perusteltuja jatkokehitysideoita. Myös sivuston ulkopuolisilla työkaluilla saadaan hyvää tietoa viestintää ja sivuston kehitystä varten.

 


 

ASIAKKAITAMME