Marketing automation

Marketing Automation - markkinoinnin automatiikkaa

Marketing Automation hyödyntää digitaalisen aikakauden keinoja tarjoten sivustokävijälle käyttäytymiseen perustuvaa kohdennettua tietoa. Teknologia kerää tiedon mitä sivustovierailija tekee ja tarjoaa sen perustella lisää tietoa sivustovierailijalle erinäisin keinoin. Internetistä etsitään tietoa ennen valintaa ja päätöstä vertailemalla esimerkiski toimittajia, tuotteita, tarjontaa tai osaamista. Asiakasuskollisuutta ei verkossa juurikaan ole ja kilpailevien yritysten vastaavat tuotteet, tiedot ja palvelut ovat vain klikkausten päässä. Voittaja on todennäköisimmin se yritys, joka onnistuu kiinnittämään asiakkaiden huomion itseensä.

Marketing Automation tukee yrityksen toimintoja

Parhaimmillaan Marketing Automation toimii osana yrityksen kokonaisvaltaista asiakaskokemuksen hallintaa (CXM). Johdonmukaisesti rakennetut ja sisällöltään merkitykselliset markkinointikampanjat johtavat sitoutuneempiin asiakkaisiin ja huomattamaan parannukseen ROI:ssa.

Muuta uutiskirjeiden lähetys tehokkaammaksi kohdentamisen avulla

Kun järjestelmä pystyy tunnistamaan kävijän esimerkiksi käyttäjän rekisteröityessä verkkopalveluun, jättäessä palautetta, osallistuessa kilpailuun tai vaikka tilatessaan jotain, voidaan aloittaa asiakassuhteen syvempi vaaliminen. Marketing Automation -laajennus mahdollistaa automatttiset yksittäiset optimoimoidut ja kohdennetut uutiskirjeiden lähettämiset.

Vaali asiakassuhdettasi tarjoamalla kiinnostavaa sisältöä

Järjestelmä tallentaa yksittäisen käyttäjän sivuhistorian ohella hänen sivustolla suorittamansa toiminnot. Saatujen tietojen pohjalta asiakkaalle voidaan lähettää sisällöllisesti hänen sivustolla tekemiin valintoihin eli oletettaviin kiinnostuksen kohteisiin perustuva uutiskirje. Uutiskirje voi sisältää mm. kampanjan laskeutumissivulle ohjaavia linkkejä tai muita toimintaan kutsuvia painikkeita. Esimerkiksi yrityksen tuotteista kertovan PDF:n ladannutta käyttäjää voidaan kiittää ja kannustaa jatkotoimiin, kuten tutustumaan myös tuotteen demoon, tai ostoksensa keskeyttäneelle voidaan lähettää ystävällinen muistutus, jolla hänet houkutellaan palaamaan päätösten äärelle. Erilaisia laskeutumissivuja testaamalla voidaan oppia mikä sisältö puree asiakkaisiin parhaiten.

Oikea ajoitus ratkaisee myynnissä

Marketing Manager seuraa kävijän liikkeitä verkkosivulla, ja havaitessaan käyttäjän suorittavan tiettyjä toimenpiteitä tai vierailevan sivuston tietyissä osioissa, se hälyttää myyntitiimin automaattisella sähköpostiviestillä. Hälytysviestin ehtona voi olla esimerkiksi, että käyttäjä on ladannut PDF:n ja vieraillut verkkosivuston tietyissä osioissa kuten hinnastosivulla. Viestin saatuaan myyntitiimi tietää potentiaalisen asiakkaan olemassa olosta, ja että häneen kannattaa olla viipymättä yhteydessä. 

Kävijäseuranta yhdistettynä tiedonkeruuseen on lyömätön yhdistelmä, kun halutaan tarjota asiakkaalle kohdennetumpia viestejä ja samalla kartuttaa myyntitiimille listaa potentiaalisista asiakkaista eli heistä ketkä ovat olleet juuri kiinnostuneita yrityksen tuotteista ja palveluista. Viestien ollessa relevantteja ja oikeaan hetkeen ajoitettuja, niin ne saavuttavat selkeästi suuremman huomioarvon.

Marketing Automation faktoja:

  • Automatisoitu kohdennettu tiedonjako sivustovierailijalle
  • Mahdollisuus luoda erilaisia valmiita uutiskirjekampanjoita
  • Soveltuu viestinnän tarpeisiin ja kohdistetun tiedon jakoon kaikille liiketoiminnan alueille
  • Kerää yhteenvetoa kävijöiden liikkeistä, toiminnoista ja yhteystiedoista
  • Ilmoittaa myyntitiimille potentiaaliseksi osoittautuneista asiakkaista

Kiinnostuitko?

Ota yhteyttä