Google Analytics

Google Analyticsista tietoa päätöksenteon tueksi!

Sivuston ja markkinoinnin kehittämiseen liittyvät päätökset ovat varmemmalla pohjalla silloin kun ne perustuvat arvailun sijasta todelliseen tietoon. Google Analyticsillä saadaa kerättyä tieto www-sivustojen kävijäliikenteestä sekä erilaisten markkinointitoimenpiteiden vaikutuksista ja tuottavuudesta. On hyvä muistaa, että tiedon kerääminen tai automaattiraportointi ei ole itsetarkoitus. Pelkkä numeraalinen tiedon olemassa olo ei useinkaan johda mihinkään toimenpiteeseen - vaan vasta sen pohjalta tuotettu selkeä toimenpidesuositus tai kehitysehdotus.

Tehosta toimintaasi Google Analyticsillä

Google Analyticsin käytöstä saa parhaan hyödyn kun sivustoseurantaa toteutetaan aktiivisesti yhteistyössä alan asiantuntijan kanssa.

Ohjelmistot12_Analytics

Sivustolle tulee asettaa säännöllisesti seurattavia konkreettisia tavoitteita vierailijoiden käyttäytymisestä sivustolla. Lisäksi tulee tietysti mitata markkinointitoimenpiteiden tehokkuutta ja niiden vaikutuksia sivustolle asetettuihin tavoitteisiin nähden. Aveniksen analytiikka-tiimin osaavissa käsissä kerätty tieto jalostetaan sellaiseen muotoon, että sitä on helppo käyttää päätöksenteon ja toimenpidevalintojen pohjana.

Jos haluat tietää - etkä arvailla!

Käyttöönotto ja käyttö

Jotta saisit kerättyä hyödyllistä kävijäseurantadataa, on tärkeää implementoida sivuston seurantajärjestelmä oikealla tavalla. Kokeneet asiantuntijamme tekevät tämän sinulle!

  • Seurattavien avainmittareiden eli tavoitteiden määrittäminen (Key Performance Indicator, KPI) kuuluu web-analytiikan perusteisiin. Web-analytiikka pitää sisällään paitsi sivuston kävijäseurantaa, myös Internet-markkinoinnin eri osa-alueiden mittaamista ja analysointia.
  • Google Analyticsin avulla pystytään selvittämään myös offline-mainonnan (radio-, tv- tai printtikampanja) vaikutuksia sivuston kävijäliikenteeseen ja seurata mainonnan avulla saavutettuja tuloksia siltä osin, kun mainonnan tarkoituksena on ohjata kävijöitä verkkopalveluun. 
  • Kokenut ja ammattitaitoinen web-analyytikko löytää Google Analyticsin keräämästä seurantadatasta oleellisimman ja kirjoittaa sen auki ymmärrettäväksi huomioksi tai kehitysehdotukseksi. 

Tarjoamamme web-analytiikkapalvelu tuottaa hyödyllistä tietoa varsinkin markkinoinnin, viestinnän, tietohallinnon sekä yrityksen johdon henkilöille.

Tarjoamme asiakkaillemme myös räätälöityjä koulutuksia.

Kiinnostuitko?

Ota yhteyttä