Ohjelmistot

Oikein valituilla ohjelmistolla saadaan tarpeenmukainen lopputulos

Ohjelmiston valinta on merkittävässä roolissa tarpeenmukaisen ja toimivan lopputuloksen takaamiseksi. Valinta ei useinkaan ole helppo ja valintaa tehtäessä on hyvä miettiä myös laajempaa kokonaisuutta sekä eri asioiden riippuvuussuhteita toisiinsa ja niiden vaikutuksia.

 

Valinnassa kannattaa huomioida myös eri ihmisryhmät jotka kuuluvat prosessiin

Suunnittelu ja toteutus

Tieto
Miten hyvin tekijöillä on hallussa ohjelmiston mahdollisuudet ja rajoitteet?

Mahdollisuudet
Antaako ohjelmisto riittävästi vapautta luoda haluttu ja tarpeet täyttävä lopputulos?

Osaaminen ja ammattitaito
Osaako toteuttaja ohjelmiston riittävän hyvin, jotta toteutus ei ole kertaluontoinen vaan sitä pystytään muokkaamaan ja kehittämään, myös toisen toteuttajan toimesta.

Käyttöönotto ja käyttö

Oppiminen
Saathan varmasti riittävän ja kattavan käyttöönotto-opastuksen tai -koulutuksen.

Helppokäyttöisyys
Sisällönpäivitys tai palvelun käyttö oltava helppoa ja jouhevaa.

Tuki
Palvelun sisällöstä tai sen saatavuudesta vastaavilla on syytä olla saatavilla tuki ongelmatilanteissa.

Palvelun käyttäjät

Tarkoituksenmukaisuus
Saadaanko palvelusta sellainen mitä loppuasiakas tarvitsee ja käyttää?

Helppous
Onko palvelu helppokäyttöinen?

Hyödyllisyys
Mitä loppukäyttäjä saa tai hyötyy palvelusta?

Kiinnostuitko?

Ota yhteyttä