Markkinoinnin automatiikka

Markkinoinnin automatiikkaa - Avenis Marketing

Laajennus Aveniksen digitaaliseen näkyvyyden ja mainonnan tuoteperheeseen. Avenis Marketing laajennuksen avulla sivustovierailijalle esitetään sivustolla liikkumisen perusteella viestejä, ilmoituksia ja ehdotuksia. Näin kävijää voidaan ohjata sekä opastaa tiedonkeruussa oikeaan suuntaan.

Tunnistamaton kävijä

Kävijät haluavat etsiä tietoa itsenäisesti ja tunnistamattomana verkossa. On siis hyvin vaikeaa saada kävijältä tunnistetietoja hänen valintaprosessinsa alkuvaiheessa, joiden avulla häntä voitaisiin lähestyä suoraan kohdennetulla markkinointiviestinnällä.

Avenis Marketing perustuu siihen että kävijää ei tunnisteta, mutta häntä palvellaan silti yksilönä ja kohdennetusti. Automatiikan avulla tarjotaan mahdollisimman osuvia ja kohdennettuja markkinointiviestejä, joiden avulla kävijää ohjataan valintaprosessissa haluttuun suuntaan.

Sisällönsyöttäjän työväline

Avenis Marketing on monipuolinen ja helppokäyttöinen työväline, joka on tarkoitettu sisällönsyöttäjien käyttöön.

Sisällönsyöttäjä luo sivustovierailijoiden liikkumiseen pohjautuvia erilaisia triggereitä, ja kun määritellyt kriteerit täyttyvät, näytetään kävijälle kriteereihin soveltuvaa lisäsisältöä. Sisällönsyöttäjä voi näin auttaa eri käyttäytymislogiikoila toimivia kävijöitä saamaan päätöksenteon tueksi oikeanlaista tietoa oikeaan aikaan. Mietittyjen kriteerien ja kohdennettujen markkinointiviestien avulla, kävijää autetaan saavuttamaan haluttu lopputulos.

Sovitaan tapaaminen niin esittelemme työvälineen teille sekä käydään yhdessä esimerkkien avulla läpi kuinka väline istuu teidän tarpeisiin.

Kiinnostuitko?

Ota yhteyttä