Vaatimusmäärittely

Määrittely on onnistuneen projektin perusta!

Sivustoprojektin alussa on hyvä selventää mitä ollaan tekemässä ja miksi? Mitä halutaan saavuttaa, mikä on sivuston tarkoitus? Sivuston oleellisimmat kohderyhmät pitää tunnistaa, jotta ne voidaan huomioida suunnittelussa. Etukäteen on myös hyvä miettiä miten, ja millä kriteereillä projektin onnistumista ja uutta sivustoa mitataan. Kaiken kaikkiaan määrittelyä voidaan verrata talon piirustuksiin - kun suunnitelmat ovat selvät ja yksiselitteiset, on lopputuloskin niiden mukainen. Projektin aikataulu pitää, eikä kustannusten osalta pääse tulemaan yllätyksiä.

Verkkosivuston ydinkysymykset

 • Kenelle sivusto tehdään?
 • Mikä on sivuston tehtävä ja mitä sillä halutaan saavuttaa?
 • Miten sivusto palvelee yrityksen toimintaa?
 • Mikä on sivuston rooli yrityksen liiketoiminnassa?

Jatkokysymyksiä sivustoa perustettaessa

 • Minkälaisia ominaisuuksia sisällönhallintajärjestelmän tulee tarjota?
 • Pitäisikö palvelun elää sivustokäyttäjän valintojen ja liikkumisen mukaan?
 • Haluanko käydä kauppaa sivustolla, minkätasoinen kauppa-alusta on oikea?
 • Onko hyötyä taustajärjestelmien integroinnista palveluun tai toisinpäin?
 • Mitä automatisoituja toimintoja sivustolle tehdään?
 • Miten kehitämme palvelua koko ajan?
 • Miten markkinointitoimenpiteet tukevat palvelua ja yrityksen muita toimintoja ja mikä on kustannushyöty?

Dokumentointi on molemminpuolinen vakuutus

Projektin luonteesta ja koosta riippuen määrittelytyön, ja siihen liittyvän dokumentaation määrä voi vaihdella. Määrittely on laaja käsite, mutta se voidaan jakaa useampaan erilliseen osakokonaisuuteen. Kunnollisen alkutyön synnyttämä riittävän yksityiskohtainen määrittely on koko projektin onnistumisen perusta ja vakuutus!

 • Ihan ensin on hyvä kirjata alustava "wishlist", eli karkean tason toivelista niistä asioista, mitä sivustolla halutaan olevan. Listalle voi sisällyttää myös viittauksia mahdollisille referenssisivustoille.
 • Seuraavaksi ideaa jalostetaan tarkemmin. Miksi projekti tehdään ja mitä sillä halutaan saavuttaa?
 • Vaatimusmäärittelyssä kuvataan tarkemmin nykytila ja projektin tavoitetila, sekä otetaan syvällisemmin kantaa siihen, mihin käyttöön verkkopalvelu on tarkoitettu ja mitä sen pitää tehdä. Vaatimusmäärittelyssä keskeistä ovat eri käyttäjäryhmät sekä miten ja mihin he palvelua käyttävät.
 • Konseptisuunnitelma sisältää informaatiorakenteen (sitemap) ja rautalankamallit tärkeimmistä sivuista, joihin sijoitellaan kaikki vaatimusmäärittelyssä kuvatut toiminnallisuudet, yleensä suuntaa-antavina tilavarauksina.
 • Teknisessä toiminnallisuus- ja vaatimusmäärittelyssä puretaan yksityiskohtaisesti auki, miten vaatimusmäärittelyssä ja konseptisuunnitelmassa kuvatut toiminnallisuudet teknisesti toteutetaan (tekninen suunnittelu).

Määrittelyn jälkeen projektin aikataulu ja kustannukset pystytään tarkentamaan kun projektin laajuus ja kokoluokka on tiedossa ja hyväksytty. Riittävän yksityiskohtaisen määrittelyn avulla on helppo edetä graafiseen suunnitteluun ja tekniseen toteutukseen

Määrittelyn tekeminen vaatii kokemusta, monien asioiden huomioimista sekä digitaaliseen maailmaan parhaiten sopivien toimintatapojen tuntemusta. Yhteistyö Aveniksen asiantuntijoiden kanssa synnyttää vahvan perustan sivustoprojektille ja onnistuneelle lopputulokselle!

Vaatimusmaarittely1

Kiinnostuitko?

Ota yhteyttä