Käyttöliittymä- ja graafinen suunnittelu

Visuaalisuudella on väliä!

Visuaalinen ilme verkossa on tärkeä osa yrityksen kokonaisidentiteettiä ja vaikuttaa vahvasti siihen miten yrityksen brändi aistitaan ja koetaan. Graafisen suunnittelun tulee tukea yrityksen identiteettiä kaikissa muissakin kanavissa sekä markkinointi- ja viestintätoimenpiteissä. Graafinen suunnittelu mukailee visuaalisen identiteetin ja brändimäärityksen linjauksia, joista asiakkaan toiveiden ja tarpeiden mukaan jalostetaan kulloiseenkin tarpeeseen soveltuva suunnitelma sekä toteutus.

Webissä on omat lainalaisuutensa

Internet on oma maailmansa, jossa offline-mainonnan lainalaisuudet eivät suoraa toimi, verkon ominaispiirteet ja parhaat käytännöt saadaan hyödynnettyä kokeneiden online-osaajien voimin. Nopeasti selattavana ympäristönä internet asettaa omat vaatimuksensa graafisille valinnoille palveluiden suunnittelussa. Kattavan kokemuksen kautta tiedämme, millaisilla tehokeinoilla markkinointiviestejä on mahdollista korostaa ja painottaa verkossa, jotta yritysilme saadaan toivotusti ja toimivasti jalkautettua sähköisiin kanaviin.

Käytettävyys

Käytettävyyssuunnittelun tavoite on luoda mahdollisimman toimiva ja käytettävä palvelu kyseiselle kohderyhmälle. Erilaiset käyttäjäryhmät vaativat erilaisia lähestymisiä ja tarjottava palvelukin asettaa omat vaatimuksensa käytettävyydelle. Kun palvelu uudistetaan, vanhaa hyväksi koettua ei kannata muuttaa kokonaan, vaan kohdistetaan suuremmat muutokset heikommin käytettäviin osioihin.

Erilaiset käytettävyystestaukset antavat arvokasta tietoa palvelun käytettävyydestä ja sen parantamisesta.

A/B testausta kannattaa käyttää palvelun julkaisun jälkeen, jolla todennetaan mikä esitystapa on tehokkain ja tuottavin.

bw_responsive

Kiinnostuitko?

Ota yhteyttä