Kamu sivusto

Kamu - verkkosivuston toteutukseen

Vihdoinkin verkkosivustoprojektin valinta- ja aloitusvaihe voi sujua helposti.

Olemme tehneet nykyajan ilmiöt ja tarpeet huomioivan lähestymisen verkkosivun toteuttamiseen nopeasti, ulkoasusta ja toiminnallisuuksista tinkimättä.

Kamu muodostuu peruspaketista ja laajennuksista, joita voidaan ottaa käyttöön tarpeen mukaan.

Kamu sisällönsyöttäjän kaveri!

Sivustoprojektia aloitettaessa on tavallista että sivuston rakenne, tekstisisältö ja kuvituskuvat eivät ole vielä kaikilta osin selvillä. Sivuston sisältömateriaalia kehitetään usein vielä siinäkin vaiheessa kun sisältöä aletaan syöttämään sivustolle. Tämä luo ennalta arvaamattomia tarpeita sivuston toiminnallisuuksille ja sisällön esitystavoille.

Perinteisissä verkkosivustojen toteutustavoissa tällainen suunnitelmien muokkaus sivuston toteutuksen aikana saattaa aiheuttaa huomattavia viivästyksiä. Kamu-ratkaisumme on kuitenkin suunniteltu erittäin helposti muovautuvaksi vaihtoehdoksi, joka mahdollistaa äärimmäisen joustavan lähestymisen sivuston toteutukseen.

Kamu tarjoaa sisällönsyöttäjälle hyvät välineet sisällön esittämiseen selkeästi ja joustavasti. Kaikista Kamun toiminnallisuuksista ja osista löytyy myös selkeät suomenkieliset ohjeet, jotta tarjolla olevien esitystapojen hyödyntäminen olisi mahdollisimman helppoa.

 

Tutustu myös

- Koto sivusto - Kide sivusto - Avenis eZ sivusto -

KIINNOSTUITKO

Ota yhteyttä