Verkkosivut ja verkkopalvelut

Sivuston tarkoitus

Sivustoprojektin alussa on hyvä selventää mitä ollaan tekemässä, kenelle ja miksi?

Sivuston oleellisimmat kohderyhmät pitää tunnistaa, jotta ne voidaan huomioida sivuston toteutusvaiheessa sekä sisällön luomisessa.

Visuaalisuudella on väliä ja webissä on omat lainalaisuutensa

avenis_okmatkat_iso

Visuaalinen ilme verkossa on tärkeä osa yrityksen kokonaisidentiteettiä ja vaikuttaa vahvasti siihen miten yrityksen brändi aistitaan ja koetaan.

Internet on oma maailmansa, jossa offline-mainonnan lainalaisuudet eivät suoraa toimi, verkon ominaispiirteet ja parhaat käytännöt saadaan hyödynnettyä kokeneiden online-osaajien voimin. Nopeasti selattavana ympäristönä internet asettaa omat vaatimuksensa verkkopalveluille.

Jos etsitty asia ei löydy sivustolta hyvin nopeasti, vierailija poistuu ja etsii tiedon toiselta sivustolta.

KIINNOSTUITKO

Ota yhteyttä