Verkkosivut ja verkkopalvelut

Verkkosivut sisällönhallintajärjestelmällä

Verkossa tarjottavat palvelut rakennetaan lähes poikkeuksetta jollain sisällönhallintajärjestelmällä (CMS Content Management System). Sisällönhallintajärjestelmän avulla sisällöntuottajan on helppo ylläpitää sivustolla esitettävää sisältöä. Laadukkaat sisällönhallintajärjestelmät myös helpottavat sivuston rakenteen hahmottamista sekä jatkokehitystä sivuston tavoitteiden saavuttamiseksi.

Visuaalisuudella on väliä ja webissä on omat lainalaisuutensa

Palvelut ok-matkat_responsive_thirdth_width

Visuaalinen ilme verkossa on tärkeä osa yrityksen kokonaisidentiteettiä ja vaikuttaa vahvasti siihen miten yrityksen brändi aistitaan ja koetaan. Graafisen suunnittelun tulee tukea yrityksen identiteettiä kaikissa muissakin kanavissa sekä markkinointi- ja viestintätoimenpiteissä.

Internet on oma maailmansa, jossa offline-mainonnan lainalaisuudet eivät suoraa toimi, verkon ominaispiirteet ja parhaat käytännöt saadaan hyödynnettyä kokeneiden online-osaajien voimin. Nopeasti selattavana ympäristönä internet asettaa omat vaatimuksensa graafisille valinnoille palveluiden suunnittelussa. Jos etsitty asia ei löydy sivustolta hyvin nopeasti, vierailija poistuu ja etsii tiedon toiselta sivustolta.

Määrittely on onnistuneen projektin perusta!

Sivustoprojektin alussa on hyvä selventää mitä ollaan tekemässä ja miksi? Mitä halutaan saavuttaa, mikä on sivuston tarkoitus? Sivuston oleellisimmat kohderyhmät pitää tunnistaa, jotta ne voidaan huomioida suunnittelussa. Etukäteen on myös hyvä miettiä miten, ja millä kriteereillä projektin onnistumista ja uutta sivustoa mitataan.

Projektin luonteesta ja koosta riippuen määrittelytyön ja siihen liittyvän dokumentaation määrä voi vaihdella. Määrittelyn perusteella voidaan siirtyä vertailemaan eri toteutustapoja ja valitan parhaiten tarpeisiin soveltuva lähestymistapa.