Verkkosivut

Verkkosivut sisällönhallintajärjestelmällä

Verkossa tarjottavat palvelut rakennetaan lähes poikkeuksetta jollain sisällönhallintajärjestelmällä (CMS Content Management System). Sisällönhallintajärjestelmän avulla sisällöntuottajan on helppo ylläpitää sivustolla esitettävää sisältöä. Laadukkaat sisällönhallintajärjestelmät myös helpottavat sivuston rakenteen hahmottamista sekä jatkokehitystä sivuston tavoitteiden saavuttamiseksi.

Verkkosivustoja voidaan toteuttaa usealla eri lähestymistavalla, tässä niistä kolme.

Avenis eZ Sivusto

Avenis eZ, on tapa tehdä erittäin laadukas rajattomasti muokattavissa oleva sivusto.

Lue lisää

Kamu Sivusto

Nykyajan ilmiöt ja tarpeet huomioiva lähestyminen verkkosivun toteuttamiseen nopeasti ulkoasusta ja toiminnallisuuksista tinkimättä.

Lue lisää

KIINTEISTÖNVÄLITYS

Sivusto kiinteistönvälitykseen, jossa kohdetiedot tuodaan sivustolle automaattisesti taustajärjestelmästä.

Lue lisää

Responsiivisuus on nykypäivää!

ok-matkat_responsive

Mobiili- ja tabletlaitteet ovat luoneet omat uudet vaatimuksensa verkkopalvelujen käytettävyydelle. Laitteiden näytöt ovat pienempiä ja navigointiin ei käytetä hiirtä vaan sormea. Päätelaitteiden käyttötilanteet ja ympäristö ovat hyvin vaihtelevia. Tiedonhakutyyli on hyvin erilaista silloin kun käyttäjä kävelee ulkona puhelin kädessä tai silloin kun hän käyttää nettiä tietokoneella pöydän ääressä sisätiloissa.

Teknologian kehittymisestä johtuva Internetin käyttötapojen muutos on luonut uudenlaisia tarpeita, joihin kaikkien verkkosivustojen tulee vastata. Uuden toimintaympäristön mahdollisuudet ovat ennennäkemättömiä kun verkkosivustojen ja käyttäjien vuorovaikutusta tapahtuu kellon ympäri mitä erilaisimmissa tilanteissa.

Avenis lähtee liikkeelle siitä perusolettamuksesta, että verkkosivut toteutetaan nykyään automaattisesti responsiiviseksi. Aidosti responsiiviseksi tehty verkkosivusto mukautuu automaattisesti eri päätelaitteille sopivaan muotoon.

Visuaalisuudella on väliä ja webissä on omat lainalaisuutensa

Visuaalinen ilme verkossa on tärkeä osa yrityksen kokonaisidentiteettiä ja vaikuttaa vahvasti siihen miten yrityksen brändi aistitaan ja koetaan. Graafisen suunnittelun tulee tukea yrityksen identiteettiä kaikissa muissakin kanavissa sekä markkinointi- ja viestintätoimenpiteissä.

Internet on oma maailmansa, jossa offline-mainonnan lainalaisuudet eivät suoraa toimi, verkon ominaispiirteet ja parhaat käytännöt saadaan hyödynnettyä kokeneiden online-osaajien voimin. Nopeasti selattavana ympäristönä internet asettaa omat vaatimuksensa graafisille valinnoille palveluiden suunnittelussa. Jos etsitty asia ei löydy sivustolta hyvin nopeasti, vierailija poistuu ja etsii tiedon toiselta sivustolta.

Määrittely on onnistuneen projektin perusta!

Sivustoprojektin alussa on hyvä selventää mitä ollaan tekemässä ja miksi? Mitä halutaan saavuttaa, mikä on sivuston tarkoitus? Sivuston oleellisimmat kohderyhmät pitää tunnistaa, jotta ne voidaan huomioida suunnittelussa. Etukäteen on myös hyvä miettiä miten, ja millä kriteereillä projektin onnistumista ja uutta sivustoa mitataan.

Projektin luonteesta ja koosta riippuen määrittelytyön ja siihen liittyvän dokumentaation määrä voi vaihdella. Määrittelyn perusteella voidaan siirtyä vertailemaan eri toteutustapoja ja valitan parhaiten tarpeisiin soveltuva lähestymistapa.

Kiinnostuitko?

Ota yhteyttä