Uutiskirje

Uutiskirjeellä tehoa sähköpostimarkkinointiin

Uutiskirje, eli newsletter, on tehokas väline yritysten markkinointiviestintään. Uutiskirjeellä saadaan välitettyä haluttu markkinointiviestintä kohdennetuille vastaanottajille helposti, nopeasti ja kustannustehokkaasti.Uutiskirjeen tulee olla teknisesti rakennettu siten, etteivät roskapostisuodattimet pääse estämään halutun sen perillemenoa. Uutiskirjeen sisällölle on olemassa tiettyjä kirjoittamattomia sääntöjä joita tulee noudattaa.

Käyttö

Uutiskirjeen käytön tulee olla helposti omaksuttavaan ja yksinkertaista, sillä uutiskirjeen sisällön syöttämisestä saattavat huolehtia useat eri henkilöt, kuten peruskäyttäjät yrityksissä tai viestintätoimistojen henkilöstö. Säännöllisesti lähetetyt, mielenkiintoista sisältöä tarjoavat uutiskirjeet pitävät lähettäjän vastaanottajien mielissä, tuovat verkkopalveluun lisää liikennettä ja parantavat konversiota.

Vastaanottajat

Osoitelistoja voidaan ostaa erinäisiltä markkinointiosoitteistoja myyviltä tahoilta. Tällä toimintatavalla saavutetaan suuria massoja. Toisaalta uutiskirjeiden lukuprosentti jää tällä toimintatavalla hyvin pieneksi. Itse kerätyillä asiakasrekistereillä saavutetaan paremmat lukuprosentit, mutta usein osoitteiston kerääminen osoittautuu hitaaksi ja työlääksi.

Sisältö

Uutiskirjeen sisällön ja viestin tulee olla selkeää ja ytimekästä. Tämä korostuu varsinkin suuria ja tuntemattomia massoja lähestyttäessä. Aiheen kiinnostavuus on yksi keskeisemistä syistä mikä vaikuttaa luetaanko uutiskirjeitä. Kiinnostavuus ja teho kannattaa mitata erinäisin keinoin, jonka avulla pysytään parantamaan uutiskirjeiden laatua.

Kiinnostuitko?

Ota yhteyttä