Projektinhallinta

Projektinhallinta

Verkkopalveluprojektien onnistumisen takaa toimiva projektinhallinta. Onnistunut ja laadukas tekninen toteutus vaatii kattavan ja yksityiskohtaisen teknisen suunnittelun, joka luodaan vaatimusmäärittelyn pohjalta. Hyvän projektipäällikön merkitystä projektille on hankala painottaa liikaa. Projektipäällikkö toimii tiiviissä yhteistyössä kaikkien projektin osapuolten kanssa, pitäen heidät ajantasalla projektin etenemisestä. Toteutamme projekteja tarpeen mukaan joko ketterillä menetelmillä tai vesiputousmallin mukaisesti.

Ketterät menetelmät

Ketterässä mallissa projekti toteutetaan lyhyissä iteraatioissa. Jokaisen iteraation tavoitteet ja toiminteet määritellään aluksi, sitten ne toteutetaan, testataan ja esitetään asiakkaalle palautetta varten. Saatu palaute otetaan huomioon seuraavien iteraatioiden suunnittelussa. Mallin avulla saavutetaan nopea reagointi projektin aikaisiin muutoksiin – ja asiakas pystyy helposti seuraamaan projektin edistymistä. Ketterä kehittäminen soveltuu parhaiten isoihin projekteihin.

Vesiputousmalli

Ketterät menetelmät eivät sovi kaikkiin projekteihin. Tällöin on mahdollista soveltaa perinteistä vesiputousmallia, joka tarjoaa helpon ja tutun lähestymisen projektin läpivientiin. Avenis tarjoaa osaamista kaikkiin vesiputousmallin mukaisiin työvaiheisiin alkaen määrittelystä päätyen testattuun toimitukseen sovitussa aikataulussa.

Kattava dokumentointi projektin alkuvaiheesta lähtien varmistaa asiakkaalle halutun, ja yhdessä hyväksytyn, lopputuloksen sekä varmistaa projektin kustannusten pysymisen arvioiduissa raameissa sekä aikataulussa. 

Ennenkuin asiakkaalle luovutetaan testaussuunnitelman mukaan testattu järjestelmä, asiakkaan sisällönsyöttäjät koulutetaan käyttämään järjestelmää tehokkaasti ja oikein. Koulutuksen jälkeen asiakas voi tarvittaessa olla yhteydessä Aveniksen  käyttäjätukipalveluun , mikäli lisätarvetta opastukselle ilmenee.

Kiinnostuitko?

Ota yhteyttä