Google Analytics

Google Analyticsista tietoa päätöksenteon tueksi!

Google Analyticsillä saadaa kerättyä tieto www-sivustojen kävijäliikenteestä sekä erilaisten markkinointitoimenpiteiden vaikutuksista ja tuottavuudesta.

On hyvä muistaa, että tiedon kerääminen tai automaattiraportointi ei ole itsetarkoitus. Pelkkä numeraalinen tiedon olemassa olo ei useinkaan johda mihinkään toimenpiteeseen - vaan vasta sen pohjalta tuotettu selkeä toimenpidesuositus tai kehitysehdotus.

Tehosta toimintaasi Google Analyticsillä

Google Analyticsin käytöstä saa parhaan hyödyn kun sivustoseurantaa toteutetaan aktiivisesti yhteistyössä alan asiantuntijan kanssa.

Sivustolle tulee asettaa säännöllisesti seurattavia konkreettisia tavoitteita vierailijoiden käyttäytymisestä sivustolla. Lisäksi tulee tietysti mitata markkinointitoimenpiteiden tehokkuutta ja niiden vaikutuksia sivustolle asetettuihin tavoitteisiin nähden.

Jos haluat tietää - etkä arvailla!

KIINNOSTUITKO

Ota yhteyttä