Remarketing

Remarketing eli uudelleenmarkkinointi

Uudelleenmarkkinoinnin avulla voit tavoittaa sivustollasi aikaisemmin käyneet henkilöt ja näyttää heille suunnattuja mainoksia Internetin eri sivustoilla. Voit kohdentaa myös Google-hakukoneessa tapahtuvaa hakusanamainontaa juuri tälle kohderyhmälle. Uudelleenmarkkinoinilla voit tavoittaa sivustollasi käyneet sellaiset prospektit jotka ovat poistuneet sivustoltasi tekemättä ostoksia. Luonnollisesti voit kohdentaa uudelleenmarkkinointia myös sivustoltasi jo ostaneille asiakkaille lisämyynnin aikaansaamiseksi. Uudelleenmarkkinoinnin avulla voit saada nämä henkilöt palaamaan sivustollesi toteuttamaan ostoksen.

Remarketing1

Kenelle uudellenmarkkinointi soveltuu?

Uudelleenmarkkinointi soveltuu hyvin myös muunlaisille sivustoille kuin tuotteita myyville verkkokaupoille. Esimerkiksi sivustot joiden tehtävänä on välittää ajantasaista tietoa voivat uudelleenmarkkinoinnin avulla tiedottaa uusista sisällöistä sivustolla aikaisemmin vierailleille kävijöille. B2B-liiketoiminnassa uudelleenmarkkinointia voidaan hyödyntää esimerkiksi uusien tuotteiden, palvelujen, koulutusten ja tapahtumien markkinoinnissa.

Uudelleenmarkkinoinnissa käytettävät mainostyypit

Mainokset ovat useimmiten kuvamuotoisia bannereita. Myös tekstimuotoisia mainoksia voidaan hyödyntää.

Olennaista on että uudelleenmarkkinoinnissa mainoksen näyttö perustuu siihen että mainoksia näytetään henkilöille jotka ovat vierailleet aikaisemmin mainostajan omalla sivustolla. Näiden henkilöiden kiinnostus mainostajan tuotteisiin ja palveluihin on usein suurempi kuin muilla kriteereillä valituilla kohdeyleisöillä.

Uudelleenmarkkinoinnin kustannukset

Uudellenmarkkinointikampanjoiden mediabudjetit tulee määritellä kampanjoinnista toivottujen tulosten mukaan. Kampanjoinnin koko voi vaihdella kompaktista yhden aiheen mainoskampanjasta hyvinkin laajoihin eri aihepiirien kokonaisuuksiin. Kun kustannukset ja kampanjoinnilla aikaansaatavat tulokset ovat tasapainossa, on kampanja onnistunut. Kustannusten ja tulosten tasapainottamiseksi vaaditaan kuitenkin uudelleenmarkkinoinnin asiantuntemusta sekä aktiivista otetta kampanjan ylläpidossa.

Uudelleenmarkkinoinnin tuloksellisuus

Kaikessa online-markkinoinnissa on tärkeää mitata kampanjoinnin tuloksia jo kampanjoinnin kuluessa. Useimmiten uudelleenmarkkinointi on osa markkinoinnin kokonaisuutta jossa mukana on myös hakusanamainontaa ja muitakin markkinoinnin toimenpiteitä. Tällöin on erityisen tärkeää seurata kampanjointia ja kampanjakokonaisuuden aikaansaamia vaikutuksia aktiivisesti. Aktiivisen seurannan myötä voidaan kampanjointia ohjata ja optimoida jo mainoskampanjan voimassaloaikana kohti niitä tuloksia jotka kampanjan tavoitteeksi on asetettu.

Kiinnostuitko?

Ota yhteyttä