Remarketing

Kenelle uudellenmarkkinointi soveltuu?

Uudelleenmarkkinoinilla voit tavoittaa sivustollasi käyneet sellaiset prospektit jotka ovat poistuneet sivustoltasi tekemättä ostoksia. Uudelleenmarkkinoinnin avulla voit saada nämä henkilöt palaamaan sivustollesi toteuttamaan ostoksen. Voit kohdentaa uudelleenmarkkinointia myös sivustoltasi jo ostaneille asiakkaille lisämyynnin aikaansaamiseksi.

Uudelleenmarkkinointi soveltuu hyvin myös muunlaisille sivustoille kuin tuotteita myyville verkkokaupoille. Esimerkiksi sivustot joiden tehtävänä on välittää ajantasaista tietoa voivat uudelleenmarkkinoinnin avulla tiedottaa uusista sisällöistä sivustolla aikaisemmin vierailleille kävijöille. B2B-liiketoiminnassa uudelleenmarkkinointia voidaan hyödyntää esimerkiksi uusien tuotteiden, palvelujen, koulutusten ja tapahtumien markkinoinnissa.

Uudelleenmarkkinoinnissa käytettävät mainostyypit

Mainokset ovat useimmiten kuvamuotoisia bannereita. Myös tekstimuotoisia mainoksia voidaan hyödyntää.

Olennaista on että uudelleenmarkkinoinnissa mainoksen näyttö perustuu siihen että mainoksia näytetään henkilöille jotka ovat vierailleet aikaisemmin mainostajan omalla sivustolla. Näiden henkilöiden kiinnostus mainostajan tuotteisiin ja palveluihin on usein suurempi kuin muilla kriteereillä valituilla kohdeyleisöillä.

Uudelleenmarkkinoinnin kustannukset

Uudellenmarkkinointikampanjoiden mediabudjetit tulee määritellä kampanjoinnista toivottujen tulosten mukaan. Kampanjoinnin koko voi vaihdella kompaktista yhden aiheen mainoskampanjasta hyvinkin laajoihin eri aihepiirien kokonaisuuksiin. Kun kustannukset ja kampanjoinnilla aikaansaatavat tulokset ovat tasapainossa, on kampanja onnistunut. Kustannusten ja tulosten tasapainottamiseksi vaaditaan kuitenkin uudelleenmarkkinoinnin asiantuntemusta sekä aktiivista otetta kampanjan ylläpidossa.

remarketing1_half_width