Remarketing

Kenelle uudellenmarkkinointi soveltuu?

Uudelleenmarkkinoinilla voit tavoittaa aiemmin sivustollasi käyneet. Kun potentiaalinen asiakas ei tehnyt käyntinsä aikana lopullista päätöstä, niin uudelleenmarkkinoinnin avulla häntä muistutetaan teidän palveluistanne ja pyritään saamaan hänet palaamaan sivustollenne.

B2B-liiketoiminnassa uudelleenmarkkinointia voidaan hyödyntää esimerkiksi uusien tuotteiden, palvelujen, koulutusten ja tapahtumien markkinoinnissa.

Uudelleenmarkkinoinnissa käytettävät mainostyypit

Mainokset ovat useimmiten kuvamuotoisia bannereita. Myös tekstimuotoisia mainoksia voidaan hyödyntää.

Olennaista on että uudelleenmarkkinoinnissa mainoksen näyttö perustuu siihen että mainoksia näytetään henkilöille jotka ovat vierailleet aikaisemmin mainostajan omalla sivustolla. Näiden henkilöiden kiinnostus mainostajan tuotteisiin ja palveluihin on usein suurempi kuin muilla kriteereillä valituilla kohdeyleisöillä.

Uudelleenmarkkinoinnin kustannukset

Uudellenmarkkinointikampanjoiden mediabudjetit tulee määritellä kampanjoinnista toivottujen tulosten mukaan. Kampanjoinnin koko voi vaihdella kompaktista yhden aiheen mainoskampanjasta hyvinkin laajoihin eri aihepiirien kokonaisuuksiin. Kun kustannukset ja kampanjoinnilla aikaansaatavat tulokset ovat tasapainossa, on kampanja onnistunut. Kustannusten ja tulosten tasapainottamiseksi vaaditaan kuitenkin uudelleenmarkkinoinnin asiantuntemusta sekä aktiivista otetta kampanjan ylläpidossa.

remarketing1_half_width

KIINNOSTUITKO

Ota yhteyttä