Hakusanamainonta

Hakusanamainonta on tehokasta markkinointia

Hakusanamainonnan etuja ovat myös nopealiikkeisyys ja verkkosivuston löydettävyyden parantaminen esim synonyymien ja muiden termien osalta mitä kaikkea sivustolle ei pystytä kirjoittamaan.

Tehokas ja tuottava hakusanamainonta

Hakusanamainonta on tehokkaimmillaan ja tuottavinta kun se tehdään osaavan ammattilaisen johdolla ja yhteistyössä asiakkaan kanssa. Ammattilaisen rooli on tuntea välineet ja niiden käyttö sekä digitaalisen markkinoinnin nykytila. Asiakkaan tärkeä rooli on antaa osaaminen, tieto ja näkemys omasta toiminnasta ja tuotteista sekä tietenkin kilpailijoista. Hakusanamainonta on huutokauppaa, jossa mainoksen hinta määräytyy monen kriteerin perusteella. Tämän takia molempien, ammattilaisen että asiakkaan, roolilla on suuri merkitys toimivan ja tuottavan hakusanamainonnan tekemisessä.

Mainonnan käynnistyttyä seurataan tarkasti kampanjoiden aikaansaamia vaikutuksia. Osana tätä prosessia suoritetaan optimointitoimenpiteitä, joilla mainonnan kustannustehokkuutta parannetaan entisestään. Google Analyticsin avulla mitataan kuinka vierailijat onnistutaan käännyttämään sivuston lopulliseen tavoitteeseen, esimerkiksi osto- tai yhteydenottotapahtumaan.

KIINNOSTUITKO

Ota yhteyttä