Hakusanamainonta

Hakusanamainonta on tehokasta markkinointia

Hakusanamainonta on yksi kustannustehokkaimmista mainonnan ja markkinoinnin muodoista. Hakusanamainonnan etuja ovat myös nopealiikkeisyys ja verkkosivuston löydettävyyden parantaminen esim synonyymien ja muiden termien osalta mitä kaikkea sivustolle ei pystytä kirjoittamaan.

Tehokas ja tuottava hakusanamainonta

Hakusanamainonta on tehokkaimmillaan ja tuottavinta kun se tehdään osaavan ammattilaisen johdolla ja yhteistyössä asiakkaan kanssa. Ammattilaisen rooli on tuntea välineet ja niiden käyttö sekä digitaalisen markkinoinnin nykytila. Asiakkaan tärkeä rooli on antaa osaaminen, tieto ja näkemys omasta toiminnasta ja tuotteista sekä tietenkin kilpailijoista. Hakusanamainonta on huutokauppaa, jossa mainoksen hinta määräytyy monen kriteerin perusteella. Tämän takia molempien, ammattilaisen että asiakkaan, roolilla on suuri merkitys toimivan ja tuottavan hakusanamainonnan tekemisessä.

Mainonnan käynnistyttyä seurataan tarkasti kampanjoiden aikaansaamia vaikutuksia. Osana tätä prosessia suoritetaan optimointitoimenpiteitä, joilla mainonnan kustannustehokkuutta parannetaan entisestään. Google Analyticsin avulla mitataan kuinka vierailijat onnistutaan käännyttämään sivuston lopulliseen tavoitteeseen, esimerkiksi osto- tai yhteydenottotapahtumaan.

Tehdään yhdessä suunnitelmallista hakusanamainontaa

Ensin kartoitetaan perustiedot toteutettavista kampanjoista, jotka Avenis muovaa lopulliseen muotoonsa. Sitten seurataan tuloksia ja kehitetään hakusanamainontaa aina vaan tuottavampaan suuntaan. Hakusanamainonta -kampanja ei ole ikinä valmis, se on jatkuvaa muokkausta ja kokeilemista mikä toimii missäkin tilanteessa ja ajanjaksossa.

Suomessa halut tehdään pääsääntöisesti Goolgen kautta, joten on luonnollista että yrityksen digitaalisen löydettävyyden parantamisen budjetista iso osa suunnataan Google AdWords mainontaan.

Kiinnostuitko?

Ota yhteyttä