Hakusanamainonta

Hakusanamainonta on tehokasta markkinointia

Hakusanamainonta on yksi kustannustehokkaimmista mainonnan ja markkinoinnin muodoista. Hakusanamainonnan etuja ovat myös nopealiikkeisyys ja verkkosivuston löydettävyyden parantaminen esim synonyymien ja muiden termien osalta mitä kaikkea sivustolle ei pystytä kirjoittamaan.

Tehokas ja tuottava hakusanamainonta

Hakusanamainonta on tehokkaimmillaan ja tuottavinta kun se tehdään osaavan ammattilaisen johdolla ja yhteistyössä asiakkaan kanssa. Ammattilaisen rooli on tuntea välineet ja niiden käyttö sekä digitaalisen markkinoinnin nykytila. Asiakkaan tärkeä rooli on antaa osaaminen, tieto ja näkemys omasta toiminnasta ja tuotteista sekä tietenkin kilpailijoista. Hakusanamainonta on huutokauppaa, jossa mainoksen hinta määräytyy monen kriteerin perusteella. Tämän takia molempien, ammattilaisen että asiakkaan, roolilla on suuri merkitys toimivan ja tuottavan hakusanamainonnan tekemisessä.

Yhdessä määriteltyjen aloituskriteerien perusteella Aveniksen analytiikkatiimi laatii mainoskampanjat tavoitteiden saavuttamiseksi. Mainonnan käynnistyttyä seuraamme tarkasti kampanjoiden aikaansaamia vaikutuksia. Osana tätä prosessia suoritamme optimointitoimenpiteitä, joilla mainonnan kustannustehokkuutta parannetaan entisestään. Google Analyticsin avulla mitataan kuinka vierailijat onnistutaan käännyttämään sivuston lopulliseen tavoitteeseen, esimerkiksi osto- tai yhteydenottotapahtumaan. Aveniksen mittaamisen, seurannan ja raportoinnin myötä olet tarkasti ajan tasalla markkinointitoimenpiteittesi vaikutuksista.

Prosessi

Asiakkaan kanssa kartoitetaan perustiedot toteutettavista kampanjoista, jotka Avenis muovaa lopulliseen muotoonsa. Kustannustehokkaan ja tuottavan kampanjoinnin työjako on pääpirteissään seuraava:

Asiakas

  • Kampanjoiden aiheet, voimassaoloaika, budjetti
  • Mainostekstien luonnokset ja hakusanojen luonnostasoiset listat
  • Lopullisten mainostekstien ja avainsanojen hyväksyminen Aveniksen ehdotusten pohjalta

Avenis 

  • Mainosryhmien ja avainsanalistojen lopullinen laatiminen (asiakas hyväksyy)
  • Mainostekstien lopullinen määrittely (asiakas hyväksyy)
  • Kampanjoiden perustaminen ja implementointi
  • Kampanjaoptimointi kampanjan aikana
  • Kampanjan tulosten raportointi
  • Mahdollisia ehdotuksia esim. budjetin muuttamisesta faktojen perusteella

Tehdään yhdessä suunnitelmallista hakusanamainontaa

Seurataan tuloksia ja kehitetään hakusanamainontaa aina vaan tuottavampaan suuntaan. Hakusanamainonta -kampanja ei ole ikinä valmis, se on jatkuvaa muokkausta ja kokeilemista mikä toimii missäkin tilanteessa ja ajanjaksossa.

Google AdWords mainonta

Lue lisää

Kiinnostuitko?

Ota yhteyttä