Facebook-mainonta

Facebook-mainontaa valitulle kohderyhmälle

Kohdentamisen kriteereinä voidaan käyttää esimerkiksi niitä tietoja joita ihmiset ovat kertoneet Facebookille omista kiinnostuksen kohteistaan. Myös käyttäjän laitetietoja voidaan käyttää kun halutaan kohdentaa mainontaa esim. tietyn mobiililaitetyypin käyttäjille.

Facebook käyttö Suomessa

Suomessa Facebook käyttäjiä oli vuonna 2017 2,5 miljoonaa. Käyttäjien kokonaismäärä on edelleen nousussa.

Facebookin käyttäjämäärät ovat vähentyneet alle 18-vuotiaiden keskuudessa, mutta aikuiset käyttävät Facebookia entistä enemmän. Mielenkiintoista on että yli 65-vuotiaita käyttäjiä on Suomessa yli 200 000. Kansainvälisillä markkinoilla Facebook tarjoaa helpon kanavan kohdeyleisöiden tavoittamiseen lähes missä tahansa.

Mainostaminen Facebookissa on edullista, sillä mediakuluja syntyy vasta kun mainoksesta kiinnostunut henkilö klikkaa mainokseen. Yksittäisen klikkauksen hinta on Facebookissa alhainen.

Facebook-mainokset muodostuvat tekstistä ja kuvasta. Kuvalla herätetään asiakkaan kiinnostus, ja tekstillä voidaan aikaansaada klikkaus mainokseen. Asiakas voidaan ohjata mainoksen klikkauksesta joko yrityksen verkkosivustolle tai Facebook-sivulle.