Verkkosivuston tavoitteet

Verkkosivuston tavoitteet

Verkkosivusto on aina investointi, jonka halutaan aikaansaavan tuloksia. Sivuston lyhyen aikavälin seurannassa määritellään ns. tulostavoitemittarit (KPI - Key Performance Indicator), joiden kehitystä halutaan tarkastella säännöllisin väliajoin.

Minkälaisia tavoitteita?

Jotta tuloksia saataisiin aikaan, on tärkeää määritellä mitä tuloksella tarkoitetaan ja miten aikaansaannoksia seurataan. Luonnollisesti kaupallisessa toiminnassa tavoitellaan useimmiten myyntiä, mutta yhtä lailla päämääränä voi olla asiakassuhteiden tiivistäminen, asiakastyytyväisyyden parantaminen tai vaikkapa informaation helppo löydettävyys.

Kun yksittäinen kävijä saapuu sivustolle yhden kerran, ei jokaisella kerralla  saavuteta lopullista tavoitetta, esim. myyntitapahtumaa. Silti on todennäköistä että käynti on aikaansaanut vaikutuksen joka ohjaa kävijää lähemmäksi lopullista päämäärää.

Jotta sivustoa ja siihen liittyviä viestintäaktiviteetteja voitaisiin kehittää oikeaan suuntaan, on tärkeää että tulosseuranta määritellään järkevällä tavalla siten että seurannasta saadaan helposti hyödynnettävissä olevaa tietoa.

Tavoitteiden määritys

Tulostavoitteiden tulee olla selkeästi mitattavia ja numeromääräisiä, jotta ajanjaksosta toiseen tapahtuva vertailu on mahdollista. Numeromääräisen mitattavuuden lisäksi mittaristossa tulee huomioida myös aikaansaannosten laatu.

Jokainen sivusto ja yritys on omanlaisensa. Työstetään yhdessä teidän liiketoimintaa tukevat tavoitteet ja niiden seuranta.

Selkästi asetetut tavoitteet auttavat kehittämään toimintaa tuloksellisemmaksi.

Kiinnostuitko?

Ota yhteyttä