Optimointi

Optimointi - Tehostamme asiakkasyritystemme toimintaa verkossa

Optimointiin liittyy aina todennetun alkutilanteen perusteella tehtäviä kehitystoimenpiteitä, joiden jälkeen mitataan jälleen aikaansaadut vaikutukset. Optimointityö tapahtuu aina tiiviissä yhteistyössä asiakasyrityksemme kanssa, koska kyse on asiakkaamme liiketoiminnan tehostamisesta, jossa esimerkiksi asiakkaan oma sisällöntuotanto on keskeisessä roolissa.

Esimerkkejä optimoinnista

  • Verkkosivustojen yhteydessä optimoinnilla pyritään tehostamaan sivuston tai yksittäisen sivun aikaansaamaa vaikutusta. Tällöin puhutaan konversio-optimoinnista.
  • Verkkokaupan yhteydessä konversio voi tarkoittaa esimerkiksi ostotapahtumaa, joiden määrää pyritään lisäämään optimoinnin avulla.
  • Sisältöpalvelujen yhteydessä tehostetaan sivustolla olevan informaation löydettävyyttä sen perusteella millaisesta tiedosta kävijät ovat eniten kiinnostuneita. Tällöin konversio voi olla esimerkiksi tietyn sisältöartikkelin lukeminen tai vaikkapa lisätietodokumentin lataus verkkosivustolta.
  • Digitaaliseen markkinointiin liittyen optimoinnissa pyritään lisäämään markkinointitoimenpiteiden vaikuttavuutta ja parantamaan niiden kustannustehokkuutta. Tällöin mitataan markkinointitoimenpiteiden aikaansaamat vaikutukset ja verrataan niitä toimenpiteiden kustannuksiin. 
  • Hakukonemainonnan, Facebook-mainonnan, sähköpostimarkkinoinnin ja muun viestinnän yhteydessä on toki useita muitakin optimointikohteita joilla voimme parantaa markkinoinnin ja viestinnän kokonaistehokkuutta.
  • Usein myös vertailemme erilaisten markkinointitoimenpiteiden ja eri medioiden keskinäistä kustannustehokkuutta. Tulokset auttavat asiakasyritystämme tehokkaimman markkinointikeinojen yhdistelmän valinnassa.

A/B -testaus

Optimointityöhön voi myös liittyä erilaisten toteutusvaihtoehtojen testausta ns. A/B-testauksen keinoin. Esimerkiksi verkkosivuston etusivusta voidaan laatia kaksi (tai useampia) hieman toisistaan poikkeavaa versiota joiden toimivuutta mitataan A/B-testauksen avulla. A/B-testauksen yhteydessä seurataan etukäteen määriteltyjen mittareiden avulla kumpi sivun versio aikaansaa toivottuja vaikutuksia tehokkaammin. Testauksen keinoin voidaan näin osoittaa selkeästi kumpi versio kannattaa valita etusivuksi.

A/B-testaus on joissain tapauksissa osa sivuston jatkuvaa kehitystä kun businesskriittisillä sivustoilla tavoitellaan jatkuvasti parempaa tehokkuutta. Tällaisessa työskentelyssä yksittäisen testikierroksen voittajasivu asetetaan sopivan ajan kuluttua uuteen vertailuun seuraavan kehitysversion kanssa. Näin saadaan valittua taas uusi entistä tehokkaampi sivu jota voidaan jälleen myöhemmin verrata sitä seuraavaan sivun kehitysversioon. A/B-testauksen etuna on vertailujen objektiivisuus - kun testauksessa käytettävä mittaristo on valittu huolellisesti niin eri versioiden paremmuusjärjestys voidaan osoittaa mitattujen lukuarvojen perusteella usein täysin kiistattomasti.

Myös hakukonemainonnan ja muun digitaalisen markkinoinnin yhteydessä toteutetaan A/B-testaukseen rinnastettavaa vertailua. Näissä markkinointikeinoissa määritellään aina useampia mainosversioita joiden keskinäistä paremmuutta vertaillaan mitattujen aikaansaannosten perusteella. Todelliseen seurantatietoon perustuvan vertailun perusteella optimoimme asiakasyrityksemme mainoskampanjoita jo kampanjoiden voimassaoloaikana niin että parhaimmin toimivat mainokset saavat enemmän näkyvyyttä. Näin kampanjoiden tehokkuus paranee.

Optimointi1

Minkä leivoksen sinä valitsisit näistä vaihtoehdoista?

Kiinnostuitko?

Ota yhteyttä