Analytiikka ja Optimointi

Analytiikka keskeisessä roolissa markkinoinnin kehittämisessä

Web-analytiikalla saadaan arvokasta tietoa ja kehityssuosituksia sivuston ja siihen liittyvän markkinointiviestinnän kehittämiseksi. Optimointiin liittyy aina todennetun alkutilanteen perusteella tehtäviä kehitystoimenpiteitä, joiden jälkeen mitataan jälleen aikaansaadut vaikutukset.

Analytiikka

Kävijäseurannan (web-analytiikan) avulla voidaan viestinnän ja markkinoinnin osalta todentaa miten organisaation kohderyhmät onnistutaan tavoittamaan viestinnän keinoin - oli sitten kyse maksetusta mainonnasta tai jostain muusta viestinnästä. Verkkosivustolla tapahtuvan asiointikäyttäytymisen osalta voidaan analysoida varsin tarkasti miten hyvin sivusto onnistuu vastaamaan sille asetettuihin tavoitteisiin. Kun viestintää ja verkkosivustoa kehitetään eteenpäin, voidaan web-analytiikan avulla saada aina ajan tasalla olevaa tietoa sekä hyvin perusteltuja jatkokehitysideoita.

Viestintää tapahtuu useissa eri kanavissa samanaikaisesti. Markkinointiviestintä tulee suunnitella siten että kaikkien kanavien viestit tukevat toisiaan, jolloin viestinnän teho paranee huomattavasti.

Web-analytiikassa monikanavaisuus huomioidaan siten että pystymme mittaamaan Internetissä tapahtuvan digitaalisen markkinoinnin lisäksi myös esim. TV-, radio- ja printtimainonnan vaikutukset verkkosivuston kävijäliikenteeseen ja sivustolla tapahtuviin konversioihin. Tällöin on mahdollista vertailla eri markkinointikanavien tehokkuutta.

Esimerkkejä optimoinnista

  • Verkkosivustojen yhteydessä optimoinnilla pyritään tehostamaan sivuston tai yksittäisen sivun aikaansaamaa vaikutusta. Tällöin puhutaan konversio-optimoinnista.
  • Verkkokaupan yhteydessä konversio voi tarkoittaa esimerkiksi ostotapahtumaa, joiden määrää pyritään lisäämään optimoinnin avulla.
  • Sisältöpalvelujen yhteydessä tehostetaan sivustolla olevan informaation löydettävyyttä sen perusteella millaisesta tiedosta kävijät ovat eniten kiinnostuneita. Tällöin konversio voi olla esimerkiksi tietyn sisältöartikkelin lukeminen tai vaikkapa lisätietodokumentin lataus verkkosivustolta.
  • Digitaaliseen markkinointiin liittyen optimoinnissa pyritään lisäämään markkinointitoimenpiteiden vaikuttavuutta ja parantamaan niiden kustannustehokkuutta. Tällöin mitataan markkinointitoimenpiteiden aikaansaamat vaikutukset ja verrataan niitä toimenpiteiden kustannuksiin. 
  • Hakukonemainonnan, Facebook-mainonnan, sähköpostimarkkinoinnin ja muun viestinnän yhteydessä on toki useita muitakin optimointikohteita joilla voimme parantaa markkinoinnin ja viestinnän kokonaistehokkuutta.
  • Usein myös vertailemme erilaisten markkinointitoimenpiteiden ja eri medioiden keskinäistä kustannustehokkuutta. Tulokset auttavat asiakasyritystämme tehokkaimman markkinointikeinojen yhdistelmän valinnassa.

KIINNOSTUITKO

Ota yhteyttä