Analytiikka

Analytiikka keskeisessä roolissa markkinoinnin kehittämisessä

Digitaalisen markkinoinnin teho ja tuottavuus on todennettavissa analytiikan avulla. Kun digitaalinen markkinointi ja muut kanavat yhdistetään, pystytään digitaalisen toiminnan kautta myös todentamaan muiden kanavien viestin vaikutusta.

Analytiikka ja monikanavaisuus

Viestintää tapahtuu useissa eri kanavissa samanaikaisesti. Monikanavainen markkinointiviestintä tulee suunnitella siten että kaikkien kanavien viestit tukevat toisiaan, jolloin viestinnän teho paranee huomattavasti.

Kävijäseurannan (web-analytiikan) avulla voidaan viestinnän ja markkinoinnin osalta todentaa miten organisaation kohderyhmät onnistutaan tavoittamaan viestinnän keinoin - oli sitten kyse maksetusta mainonnasta tai jostain muusta viestinnästä. Verkkosivustolla tapahtuvan asiointikäyttäytymisen osalta voidaan analysoida varsin tarkasti miten hyvin sivusto onnistuu vastaamaan sille asetettuihin tavoitteisiin. Kun viestintää ja verkkosivustoa kehitetään eteenpäin, voidaan web-analytiikan avulla saada aina ajan tasalla olevaa tietoa sekä hyvin perusteltuja jatkokehitysideoita.

Web-analytiikassa monikanavaisuus huomioidaan siten että pystymme mittaamaan Internetissä tapahtuvan digitaalisen markkinoinnin lisäksi myös esim. TV-, radio- ja printtimainonnan vaikutukset verkkosivuston kävijäliikenteeseen ja sivustolla tapahtuviin konversioihin. Tällöin on mahdollista vertailla eri markkinointikanavien tehokkuutta.

Analytiikka2

Lue lisää Web-Analytiikasta

Lue lisää

Kiinnostuitko?

Ota yhteyttä